středa 27. dubna 2011

Uzávěrka přihlášek se blíží!

Velmi rychle se blíží termín, do kterého mají poslat vystavovatelé přihlášku svého exponátu. Toto datum je do 30. dubna t.r. Pokud stále váháte, vězte, že pro podání přihlášky je nejvyšší čas!
V současné době eviduje OV značný počet přihlášek (v brzké době počet vystoupí na 200 ploch!), který již převýšil kapacitu výstavy (140 ploch v přízemí), a to v této chvíli není znám zájem slovenských vystavovatelů. V tomto směru přináším dobrou zprávu: na včerejším jednání s ředitelem muzea bylo dohodnuto, že nám poskytne další místnosti! Budeme tak moci vyhovět nečekanému zájmu o vystavení exponátů a návštěvníkům tak připravíme opravdu kvalitní podívanou.
V 19. týdnu proběhne jednání OV, na kterém bude rozhodnuto o přijetí / nepřijetí jednotlivých exponátů. Svoji účast na tomto důležitém jednání OV přislíbil gestor jmenovaný SČF RNDr. Okáč, zkušený člen OV brněnských výstav, člen předsednictva a výkonného výboru SČF.
OV se těší na další přihlášky vystavovatelů!

úterý 5. dubna 2011

Stav přihlášených exponátů

K 1. dubnu eviduje OV výstavy následující počty přihlášených exponátů:
12 exponátů pětirámových, tedy 60 výstavních ploch
5 exponátů jednorámových, celkem tedy 65 výstavních ploch.
OV s radostí konstatuje, že je nyní obsazena polovina plánovaných výstavních ploch.
Vystavovatelům děkujeme za zájem vystavovat na této výstavě!
Stále se těšíme také na další přihlášky.
Nyní je v závěrečné fázi příprava odborného semináře, který plánujeme realizovat v sobotu 15. října. Po upřesnění programu přednášek budete informováni zde.