středa 31. srpna 2011

Pozvánka na setkání ČMSPH

V rámci výstavy se uskuteční setkání členů Českomoravské společnosti poštovní historie. Budou předneseny zajímavé přednášky (doplněné obrazovým materiálem promítaným pomocí projektoru) zkušených filatelistů - badatelů. Na setkání jsou zváni nejen členové ČMSPH! Pozvánka následuje:


neděle 28. srpna 2011

Členové jury

Usnesením č. 10/3 ze dne 28.5.2011 byli jmenováni členové jury. Exponáty v jednotlivých soutěžních třídách bude hodnotit jury v tomto složení:
Ing. Walter Müller – předseda
RNDr. Zdeněk Okáč – tajemník
Ing. Miroslav Bachratý – člen
Ing. Julius Cacka – člen
MUDr. Bedřich Helm – člen
RNDr. Vojtech Jankovič, PhD. – člen
Václav Kopecký – člen
Ing. Jiří Sedlák – člen
Ing. Vít Vaníček - člen

čtvrtek 18. srpna 2011

Výstava ve filatelii - známky s kupónem

OV připravil pro sběratele a návštěvníky výstavy TL známek s kupóny. Připraveny jsou dva druhy TL se známkou "A" a "E" Rozvoj filatelie. Na kupónech je znak města Vysokého Mýta a logo výstavy. Budete-li mít o známky či TL zájem, napište p. Luboši Sodomkovi na adresu: sodomka.lubos@seznam.cz . TL budou také v prodeji přímo na výstavě.


středa 17. srpna 2011

O výstavě v tisku (4)

Přináším článek ze sobotního Práva (13.8.2011).
Děkuji za článek a propagaci akce!


čtvrtek 11. srpna 2011

Tisková zpráva - vše o výstavě

Ve čtvrtek, 11.8. jsem se účastnil tiskové konferece, kterou pořádalo Město Vysoké Mýto. Představil jsem projekt naší výstavy včetně příležitostné dopisnice, plakátu k výstavě a programu odborného semináře.
Jménem OV děkuji Městu Vysoké Mýto za možnost zviditelnění výstavy. Současně dodávám, že Město je významným sponzorem výstavy.

Text tiskové zprávy:

První česko-slovenská filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011

V říjnu uspořádá vysokomýtský klub filatelistů ve spolupráci s Regionálním muzeem soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavu ve dvou kategoriích. Pro exponáty s již získanou kvalifikací bude připravena výstava národní, které se účastní svými kvalifikovanými exponáty také slovenští vystavovatelé. Pro české vystavovatele, jejichž exponáty jsou na počátku kvalifikačního postupu, bude připravena kategorie Premiéra. Cílem výstavy je propagace filatelie a současně prohloubení spolupráce mezi našimi a slovenskými filatelisty.

Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů ve spolupráci se Svazem slovenských filatelistů, Českou poštou, s. p. a Regionálním muzeem. Organizačně výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím Klubu filatelistů 05-11 Vysoké Mýto a to za finanční podpory SČF, Pardubického kraje, Města Vysokého Mýta a dalších sponzorů. Nad výstavou převzala záštitu členka Rady Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová a starosta Vysokého Mýta Ing. Miloslav Soušek.

O projektu výstavy
Národní i premiérová část výstavy jsou pojaty jako experimentální. Vlastní experiment zahrnuje využití virtuální výstavy Exponet pro přípravu hodnocení exponátů pro členy jury.
Podmínkou přijetí exponátu na výstavu bylo předání naskenovaného exponátu v předstihu (do 31. července), aby mohl být umístěn do speciální sekce výstavy Exponet. V této sekci budou jednotlivé exponáty přístupny pouze členům výstavní jury, s výjimkou těch exponátů, které jsou na výstavě Exponet již dávno umístěné. Členové výstavní jury provedou hodnocení exponátů s předstihem, mohou exponát prohlížet více než dva měsíce. Na výstavě, při jednání jury členové jury ověří, že exponát skutečně existuje a dále fyzicky zkontrolují eventuální sporné záležitosti. Jury tak přijede na výstavu s již připraveným hodnocením, které bude projednáním v týmu potvrzeno či upřesněno.

Seminář v rámci výstavy
V rámci výstavy se uskuteční v sobotu 15. října odborný seminář s pestrým programem. Přednášet budou zkušení filatelisté, reprezentanti obou národních svazů. Hlavní náplní bude československá filatelie.

Výstava ve filatelii
Organizační výbor připravuje pro sběratele a širokou veřejnost následující:
-příležitostná poštovní dopisnice, kterou vydá Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR dne 5.10.2011 („E“ - Mucha, v obrazové části je motiv z výstavního plakátu „filatelistické náměstí“, loga pořádajících filatelistických svazů a fotografie detailu pomníku padlým vojákům 30. pěšího pluku A. Jiráska)
-příležitostné poštovní razítko (nastavitelné datum, vyobrazen plk. Beran – bude k dispozici na poště),
-příležitostná R nálepka (s názvem výstavy a znakem města – bude k dispozici na poště),
-klubová obálka (s natištěným logem výstavy),
-známky s kupóny pro přítisk (známka 10 Kč, na kupónu městský znak, název výstavy).
Vzhled uvedených materiálů najdete na stránkách výstavy.
Věříme, že návštěvníci si odvezou hezké zážitky z výstavy, které si připomenou také díky pestrému filatelistickému materiálu.

Literatura také v Praze
Na této výstavě vyzkoušíme nové věci. Další novinkou je pomyslné rozkročení výstavy. Po dohodě s ředitelem Poštovního muzea bude vystavena třída literatury také v Praze. Umožní to skutečnost, že vystavovatelé předávají exponáty ve dvou kusech. Jeden výtisk tak bude k dispozici ve Vysokém Mýtě a druhý v Praze. Pražská výstava třídy literatury tak naváže na bohatou tradici světových výstav PRAGA.

Průvodce výstavou nově
Další novinkou je obdržení výstavní tiskoviny „Průvodce výstavou“ v předstihu. Společnost Filatelie s.r.o. reagovala na výzvu OV, uveřejněnou na stránkách výstavy, a nabídla pomoc při vydání Průvodce výstavou. Průvodce výstavou tedy vyjde s předstihem a bude dodán jako příloha časopisu Filatelie, který vyjde počátkem září. Jeho obsahem bude kromě povinné náplně také pozvání do Vysokého Mýta a okolních měst a dalších zajímavých míst, samozřejmě vše filatelisticky ilustrované. Čtenář Filatelie se tak bude moci na výstavu s předstihem připravit. Cílem je dosáhnout toho, aby tento filatelista vzal na výstavu celou rodinu, případně své kamarády či známé a pojali výlet na výstavu jako víkendovou akci. Pak už bude zajisté maličkostí přesvědčit je na výstavě osobně o tom, že filatelie je atraktivní záliba pro všechny generace!

Výstava v číslech
Na výstavu je přihlášeno 98 exponátů od 78 vystavovatelů, což představuje 343 výstavních ploch. Vzhledem k omezené kapacitě budou exponáty vystaveny na 260 plochách a vybrané exponáty budou hodnoceny tzv. „v trezoru“, diváci je tedy neuvidí. Exponáty budou vystaveny na výstavním zařízení, které zapůjčí SČF. Bylo použito také pro světovou filatelistickou výstavu PRAGA 2008, jedna plocha obsahuje 16 listů formátu A4.
Pro budoucnost naší filatelie je významná také účast 10 mladých vystavovatelů, kteří obsadí svými exponáty 21 ploch.
Ve třídě filatelistické literatury bude představeno 12 publikací.
Vystaven bude také exponát České pošty, s.p. – Poštovního muzea, který na třech výstavních rámech představí výtvarné návrhy, rozkresby a hotové známky emisí s názvem Společná česko-slovenská vydání.

Jménem OV přijměte srdečné pozvání na výstavu do Vysokého Mýta.

Další informace jsou na blogu výstavy: http://csvystava.blogspot.com/

Petr Fencl
předseda organizačního výboru
1. česko-slovenská filatelistická výstava
Vysoké Mýto 2011
pefencl@seznam.cz

Vysoké Mýto, 10.8.2011

pondělí 8. srpna 2011

Pozvánka na odborný seminář

Jak bylo s předstihem avizováno, uskuteční se v sobotu, dne 15. října 2011 v zasedací místnosti Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě odborný seminář, který je součástí První česko-slovenské filatelistické výstavy Vysoké Mýto 2011.
O pestrou náplň se podělí přednášející, zkušení filatelisté a reprezentanti obou národních svazů. Zahájení je v 9:00 hodin.
Program semináře je v níže uvedené pozvánce.
Těšíme se také na Vaši účast!


Výstava ve filatelii - dopisnice

Přináším Vám náhled dopisnice k výstavě, kterou vydá česká pošta dne 5. října.
Na dopisnici je motiv plakátu k výstavě "filatelistické náměstí", dále loga spolupořádajících národních filatelistických svazů SČF a ZSF a detail pomníku padlým vojákům 30. pěšího pluku Aloise Jiráska. Tento pluk bojoval také na Slovensku.
O pluku, pomníku a veliteli plk. Beranovi (který bude vyobrazen na příležitostném razítku) připravujeme samostatný článek.
Jménem OV děkuji touto cestou vydavateli, MPO ČR a dále České poště, s.p., zejména Ing. Janíkovi za realizaci dopisnice jako filatelistické formy propagace naší výstavy!