středa 28. září 2011

Ceny pro vystavovatele (2)

Představuji Vám další ceny které budou uděleny na sobotním vyhlášení výsledků.
Zdobenou vázu věnoval SČF a tři hodnotné ceny daroval OV místopředseda KF 05-11 Vysoké Mýto a člen OV výstavy PhMr. Vladislav Beneš, předseda revizní komise SČF. Za tuto podporu výstavy moc děkujeme! Chcete-li věnovat ceny také Vy, kontaktujte, prosím OV.


cena SČF


ceny, které věnoval PhMr. Vladislav Beneš:
broušená dóza - bonboniéra
láhev (0,5 l - olovnatý křišťál)
váza (olovnatý křišťál)

úterý 27. září 2011

čtvrtek 22. září 2011

Výstava ve filatelii - příležitostná R-nálepka

Po poštovní dopisnici (viz 8.8.) Vám představuji další filatelistický materiál, který jsme u příležitosti konání výstavy výstavy připravili ve spolupráci s Českou poštou. Následuje náhled příležitostné R-nálepky, která bude k dispozici po dobu konání výstavy na poště 566 01 Vysoké Mýto (a dále do spotřebování, náklad 5040 ks) a v sobotu 15. října v rámci příležitostné přepážky zřízené na výstavě.
Kromě textu obsahujícího název výstavy je vyobrazen znak města v čb provedení.

úterý 13. září 2011

Plakát

Samostatně Vám představuji plakát vydaný k naší výstavě. Obrazovou část tvoří „filatelistické náměstí“. Autor plakátu, Petr Prušek „vydláždil“ známkami letecký snímek vysokomýtského náměstí. Fotografie největšího čtvercového náměstí v ČR byla výborným podkladem pro originální nápad s doplněním známek. Přijeďte se i Vy osobně přesvědčit, že v místě, kde je známka se znakem Vysokého Mýta je znak opravdu vydlážděn!

Tištěný katalog - Průvodce výstavou již vyšel!

Velikou radost máme z devátého čísla měsíčníku Filatelie. Součástí časopisu je uprostřed umístěný a tedy snadno vyjmutelný Průvodce výstavou. Doufáme, že také tento Průvodce Vám napomůže při rozhodování, zda vyrazit na rodinný výlet spojený s návštěvou výstavy.
Na 26 stránkách Průvodce najdete zdravice předsedů SČF a ZSF, pozvánku do Pardubického kraje i do města, dále uvítání předsedy OV. Následuje článek o Regionálním muzeu, které výstavu hostí a historii Poštovního muzea. Filatelisticky ilustrovaná je pozvánka do Vysokého Mýta a jeho okolí. Následuje článek o činnosti KF 05-11, tedy o historii vysokomýtských filatelistických výstav, pak článek o českém vynálezu: o virtuální mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET. Na další stránce je představen tým OV a složení jury, následuje program výstavy, výstavní pořádek a propozice. Významnou část tvoří seznam exponátů a seznam vystavovatelů. Průvodce je uzavřen poděkováním sponzorům.
Součástí Průvodce je také slevový kupón pro návštěvníky výstavy. Po jeho předložení získáte slevu 50 % na vstupném. Pro děti, mládež a důchodce slevu dokonce 100 %, tedy vstup zdarma! Druhý kupón tvoří vstupenku pro pražskou část výstavy, tedy výstavu třídy literatury, která bude vystavena nejen v Mýtě, ale také v Poštovním muzeu.
Naše poděkování míří JUDr. Benešovi za nápad na realizaci a sponzorské vydání Průvodce – takto jsme ušetřili nemalou částku za přípravu a tisk Průvodce a navíc jsme obdrželi výtisky pro potřebu OV. Poděkování je současně určeno také Mgr. Münzbergerovi za grafické ztvárnění a přípravu pro tisk.
Doufáme, že četba Průvodce před výstavou napomůže k navození správné filatelistické atmosféry a zajistí Vám dokonalou přípravu na výstavu.
Líbí se Vám Průvodce? Vítáte nápad s kupóny a využijete je?


Ceny pro vystavovatele (1)

Úspěšní vystavovatelé se mohou těšit na některou z cen, které udělí jury ve spolupráci s OV. V této první části Vám představuji ceny, které výstavě věnoval ZSF. Chcete-li také Vy podpořit výstavu poskytnutím věcných cen pro vystavovatele, kontaktujte, prosím OV!


knihy (výběr)

broušená váza

cena předsedy ZSF

pátek 9. září 2011

Prezentace výstavy na Sběrateli

Po dohodě s ředitelem veletrhu Sběratel jsme využili příležitost prezentovat výstavu na této významné akci. Současně jsme plakáty umístili také na další vybrané stánky. Nejmenší formát A5 jsme dali návštěvníkům k dispozici na stánku SČF.
Znovu děkujeme zástupcům stánků dále uvedených za možnost propagace výstavy.
Všimli jste si plakátu, líbil se Vám?


plakát na stěně tiskového střediska veletrhu Sběratel


stánek České pošty - Postfily


stánek Svazu českých filatelistů


stánek společnosti Filatelie s.r.o.

úterý 6. září 2011

Časový program výstavy

Pro Vaše rozhodování, který den zvolit pro návštěvu výstavy přináším časový program.

středa 12.10.,
14:00 vernisáž pro pozvané hosty

sobota 16.10.,
9:00-14:00 filatelistický seminář - zasedací místnost muzea
14:00-16:00 setkání vystavovatelů s jury – sály výstavy
14:00-16:00 setkání ČMSPH s přednáškami - zasedací místnost muzea
16:30-17:30 palmáre - zasedací místnost muzea

10:00-12:00 a 13:00-16:00 příležitostná přepážka České pošty v muzeu

neděle 17.10.
14:00 výdej exponátů (výstava končí do 12:00)

Otevírací doba Regionálního muzea:
čt-pá: 9-12, 13-17 hodin, so: 9-17 hodin, ne: 9-12 hodin

Pokud si chcete "v klidu" prohlédnout exponáty, doporučuji k návštěvě čtvrtek nebo pátek. Chcete-li se setkat s dalšími filatelisty či funkcionáři SČF zvolte pro výlet do Mýta sobotu.
Za OV přeji šťastnou volbu termínu!