pondělí 25. července 2011

Výzva vystavovatelům

Vážené vystavovatele si dovoluji upozornit, že se velmi rychle blíží termín 31. července, tedy termín, do kterého má být exponát doručen na výstavu Exponet (tedy ne na adresu OV!). Současně do tohoto termínu má být uhrazen výstavní poplatek na dříve uveřejněné konto výstavy: 2252820063/0800. Děkujeme za včasné dodání na Exponet i za včasnou úhradu!

úterý 19. července 2011

Ubytování - výzva návštěvníkům výstavy

Říjnový termín výstavy se zdá být daleko, ovšem pro výběr ubytování a případnou rezervaci noclehů je „nejvyšší čas“. Je skutečností, že v Mýtě není ubytovacích kapacit nazbyt, proto uvažujete-li vážně o návštěvě výstavy s přespáním s výběrem neváhejte! Typy na ubytování naleznete ve třetím odkazu v pravé části (město Vysoké Mýto). V případě, že neuspějete, doporučuji podívat se prostřednictvím internetu do nejbližších měst, tedy do Litomyšle či Chocně. Závěrem připomínám, že OV ubytování nezajišťuje. Včasnou rezervací se vyhnete případnému zklamání! Domnívám se, že město i okolí Vám nabízí řadu zajímavostí k prohlídce. Tyto možnosti Vám představíme v připravovaném Průvodci výstavou, který obdržíte s předstihem (vyjde jako příloha časopisu Filatelie) a na výlet třeba i s rodinou do Vysokého Mýta se budete moci dobře připravit!

sobota 16. července 2011

Novinky z jednání OV

Organizační výbor výstavy se schází jednou za měsíc v příjemném prostředí nekuřácké restaurace NOPEK. Dosud jsme uskutečnili 9 jednání, výstupem z jednání je vždy zápis s úkoly, termíny a odpovědnou osobou. Jednání vede předseda OV. Na posledním jednání 13. července jsme se zabývali mezi jiným také tímto: zajištění přípravy podkladů pro vydání dopisnice, podklady pro výrobu příležitostného razítka a R-nálepky, dále přípravu a koordinaci návozu výstavních rámů a zajištěním podmínek pro práce jury. Dalším bodem byla diskuze k detailnímu programu výstavy a zajištění cen pro vystavovatele. Povinným bodem je také informace hospodáře výstavy o stavu našeho účtu. Jde tedy o více než pestrou směsku problémů, které musíme vyřešit, aby se výstava líbila. Tak nám, prosím, držte palce!

Na fotografii je momentka z jednání konaného dne 22. června.
Tým OV byl kompletní a tvoří ho následující pánové, které Vám představím po židlích zleva:
Pánové Prušek (v brýlích) a Šraut vyniknou hlavně při montáži rámů; moje maličkost; dále pan Katzer, také zkušený montér; v čele stolu sedí „na penězích“ :-) pan Beneš jako ekonom; dále je gestor SČF pan Okáč z Brna; vedle sedí pan Sobotka, také zkušený montážník. Posledním je pan Sodomka, který komunikuje s vystavovateli, jeho hlavní činností bude přebírat exponáty.

O výstavě v tisku (3)

Také červnové vydání časopisu filatelie nám způsobilo radost! Na straně 41 nalézáme pozvánku na výstavu. Jde o upravený plakát na výstavu, který doznal drobných úprav a v brzké době Vám bude "oficiálně" představen. Za propagaci výstavy děkujeme redakci Filatelie!