úterý 21. června 2011

Dodání exponátů na EXPONET

Abychom předešli případným nedorozuměním, dovoluji si připomenout, že v souladu s propozicemi je třeba dodat v termínu do 31.7.2011 exponát na virtuální výstavu EXPONET. Přitom je třeba dodržet podmínky pro tuto výstavu, které jsou umístěny zde:
http://www.japhila.cz/hof/technika_specifikace.htm
Pokud již nemáte svůj exponát na výstavě EXPONET, doporučuji článek na výše uvedeném odkazu přečíst!
Svůj naskenovaný exponát tedy neposílejte na adresu organizačního výboru!

čtvrtek 16. června 2011

O výstavě v tisku (2)

Červnové vydání FEPA News přináší novinky z evropských filatelistických svazů. Hned několik aktualit je z filatelistického dění v naší zemi. Najdeme zde také upoutávku na naši výstavu. I tento článek je důkazem o tom, že evropské svazy chtějí znát vyhodnocení experimentu spočívajícího ve využití virtuální výstavy Exponet pro hodnocení členy jury. Za zviditelnění výstavy děkujeme touto cestou místopředsedovi SČF Ing. Vítu Vaníčkovi, zástupci SČF ve FEPA!


středa 8. června 2011

Výzva pořadatelům doprovodných akcí

Z důvodu upřesnění programu jednotlivých dnů výstavy vyzýváme zástupce společností a sekcí, aby kontaktovali OV s upřesňujícími údaji. Jde o to, abychom společně odladili informace o akci - název akce, den, čas, přesné místo, případně dohodli zajištění dalších požadavků (promítací technika, atd.), dále jde o koordinaci jednotlivých akcí. Tyto údaje očekáváme v termínu do 30.6.2011. Poté bude sestaven program výstavy po dnech.

pondělí 6. června 2011

Změna termínu pro tř. literatury

Na jednání OV byla odsouhlasena změna termínu pouze pro třídu filatelistické literatury. Přihlášku na výstavu pro tuto třídu lze podat v termínu do 9. září. Zdůrazňuji, že tento posun termínu platí pouze pro třídu literatury!
Pokud tedy chystáte zajímavou publikaci, naplánujte výtisk tak, aby mohla být prezentována na naší výstavě!

Založení účtu výstavy

Dne 11. května byl založen účet, který je zaveden pouze za účelem realizace projektu naší výstavy.
První vklad byla částka 500 Kč, kterou věnoval našemu KF pan Jaroslav Kvaček z Chlumce nad Cidlinou. Tuto částku poslal po setkání Východočeského sdružení KF, které se konalo v listopadu 2010 v Hradci Králové, a na kterém jsem výstavu prezentoval.
Jménem OV znovu děkuji za tento velmi sympatický počin! Pokud se také vy rozhodnete podpořit výstavu nějakou částkou, jsme připraveni uvést Vaše jméno zde, na tomto blogu či ve výstavním průvodci (dle dohody, případně jméno neuvedeme).
Případným dárcům velice děkujeme!
Na tento účet mohou vystavovatelé poukázat částku za výstavní poplatek a to v termínu do 31. července t.r.

bankovní spojení: 2252820063/0800