neděle 28. srpna 2011

Členové jury

Usnesením č. 10/3 ze dne 28.5.2011 byli jmenováni členové jury. Exponáty v jednotlivých soutěžních třídách bude hodnotit jury v tomto složení:
Ing. Walter Müller – předseda
RNDr. Zdeněk Okáč – tajemník
Ing. Miroslav Bachratý – člen
Ing. Julius Cacka – člen
MUDr. Bedřich Helm – člen
RNDr. Vojtech Jankovič, PhD. – člen
Václav Kopecký – člen
Ing. Jiří Sedlák – člen
Ing. Vít Vaníček - člen

Žádné komentáře:

Okomentovat