úterý 13. září 2011

Tištěný katalog - Průvodce výstavou již vyšel!

Velikou radost máme z devátého čísla měsíčníku Filatelie. Součástí časopisu je uprostřed umístěný a tedy snadno vyjmutelný Průvodce výstavou. Doufáme, že také tento Průvodce Vám napomůže při rozhodování, zda vyrazit na rodinný výlet spojený s návštěvou výstavy.
Na 26 stránkách Průvodce najdete zdravice předsedů SČF a ZSF, pozvánku do Pardubického kraje i do města, dále uvítání předsedy OV. Následuje článek o Regionálním muzeu, které výstavu hostí a historii Poštovního muzea. Filatelisticky ilustrovaná je pozvánka do Vysokého Mýta a jeho okolí. Následuje článek o činnosti KF 05-11, tedy o historii vysokomýtských filatelistických výstav, pak článek o českém vynálezu: o virtuální mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET. Na další stránce je představen tým OV a složení jury, následuje program výstavy, výstavní pořádek a propozice. Významnou část tvoří seznam exponátů a seznam vystavovatelů. Průvodce je uzavřen poděkováním sponzorům.
Součástí Průvodce je také slevový kupón pro návštěvníky výstavy. Po jeho předložení získáte slevu 50 % na vstupném. Pro děti, mládež a důchodce slevu dokonce 100 %, tedy vstup zdarma! Druhý kupón tvoří vstupenku pro pražskou část výstavy, tedy výstavu třídy literatury, která bude vystavena nejen v Mýtě, ale také v Poštovním muzeu.
Naše poděkování míří JUDr. Benešovi za nápad na realizaci a sponzorské vydání Průvodce – takto jsme ušetřili nemalou částku za přípravu a tisk Průvodce a navíc jsme obdrželi výtisky pro potřebu OV. Poděkování je současně určeno také Mgr. Münzbergerovi za grafické ztvárnění a přípravu pro tisk.
Doufáme, že četba Průvodce před výstavou napomůže k navození správné filatelistické atmosféry a zajistí Vám dokonalou přípravu na výstavu.
Líbí se Vám Průvodce? Vítáte nápad s kupóny a využijete je?


Žádné komentáře:

Okomentovat